حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت
حج ؛ معنويت ، اقتدارملي ، همبستگي اسلامي

درگاه ورود به ثبت فرم ها و دستورالعمل های حج تمتع

ورود

معاونت فرهنگی/ مدیریت آموزشی     شماره پشتیبانی فنی: 02537734919 داخلی 114 ساعت تماس 9 الی 14